+48 531 386 326
szkolenia@target-szkolenia.pl
Opinie

Co mówią nasi klienci

Od maja 2017 roku Zespół Szkół im.Unitów Podlaskich w Wohyniu współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli TARGET Agnieszka Cieplik. W ramach współpracy nauczyciele naszej szkoły korzystali ze szkoleń firmy w zakresie kodowania na wczesnoszkolnym etapie kształcenia oraz z kursu języka angielskiego przygotowującego do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia prowadzili trenerzy o wysokich kwalifikacjach, zaangażowani w proces nauczania. Materiały szkoleniowe spełniały oczekiwania osób uczących się, pozwalały również na samodzielne doskonalenie przedmiotu. Działania ze szkołą koordynował Pan Sebastian Świącik, zawsze zaangażowany w rozwiązanie problemu, dyspozycyjny, merytorycznie przygotowany do wyjaśniania wszystkich wątpliwości, z wysoką kulturą i uczciwością daleko wykraczającą poza zwykłe ramy obowiązków służbowych. Czas współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli TARGET Agnieszka Cieplik, wspomniany przez pryzmat doświadczeń związanych z osobą Pana Sebastiana Świącika, zapadnie nam głęboko w pamięci jako przykład profesjonalizmu połączonego z wielkim poszanowaniem drugiego człowieka i jego interesów, transparentności działań i słów.

Anna Teresa Kowalczyk

Dyrektor Zespołu Szkół im.Unitów Podlaskich w Wohyniu

Współpracę z Panem Sebastianem Świącikiem – Regionalnym Kierownikiem ODN Target Agnieszka Cieplik podjęłam w styczniu 2017 roku. Współpraca obejmowała działania związane z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników oraz organizację kursów i szkoleń. Pan Sebastian Świącik jest osobą otwartą, komunikatywną i bardzo zaangażowaną w podejmowane działania. Swoją pracę wykonuje w sposób rzetelny i profesjonalny. W sytuacjach problemowych potrafi szybko znaleźć rozwiązanie, zawsze służy pomocą. Mam nadzieję na dalszą współpracę z Panem Sebastianem i w pełni odpowiedzialnie polecam innym.

Ewa Gubała

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 130 w Krakowie

Z przyjemnością pragnę zarekomendować Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TARGET Agnieszka Cieplik, jako ośrodek świadczący usługi z zakresu organizacji kursów języka angielskiego. Lektorzy doskonale przygotowani, znają specyfikację pracy nauczyciela dobierając odpowiednie metody pracy dostosowane do naszych potrzeb. Atmosfera na zajęciach sprzyja konwersacjom i komunikowaniu się w języku angielskim, dzięki czemu odczuwany jest szybki postęp w nauce. Polecamy wszystkim chcącym podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje z języka angielskiego współpracując z firmą TARGET Agnieszka Cieplik

Mgr Anna Stachyra

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Ne 125 w Krakowie

W czerwcu 2017 roku nasza placówka korzystała z usług Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli TARGET Agnieszka Cieplik. 7 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu Kodujące dziecko, czyli skuteczne sposoby wczesnej nauki programowania. Szkolenie okazało się niezwykle interesujące i praktyczne. Uczestnicy poznali innowacyjne metody nauki kodowania z dziećmi najmłodszymi. Dodatkowo dowiedzieli się jak wykorzystać programowanie w różnych obszarach edukacji przedszkolnej. Szkolenie zostało zrealizowane przez Panią Beatę Skrzypiec – eksperta w zakresie nauki programowania. Usługa została zrealizowana rzetelnie i terminowo. Podlegała ona ewaluacji wraz z pomiarem skuteczności efektów kształcenia. Polecam innym placówkom przedszkolnym korzystanie z usług NODN TARGET AGNIESZKA CIEPLIK.

mgr Iwona Warmuz

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Myszkowie
Skontaktuj się z nami

Zainteresowany szkoleniami?