Początek 1 January 2018
Szkolenie prowadzi: Joanna Piećko-Szopińska

Zawód nauczyciela to szczególne zajęcie. Osoby go wykonujące bardzo angażują się w dawanie siebie innym – dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, pomysłami i czasem. Trzeba też sprostać istotnym wymaganiom w zakresie etyki zawodowej i moralności, bowiem jest to zawód, którego podstawą jest zbudowanie zaufania.

Podczas szkolenia uczestnicy przyjrzą się przyczynom traktowania zawodu nauczyciela jak zawodu zaufania publicznego, którym jednak nie jest. Analiza pojęć związanych z etyką, etyką zawodu i moralnością przyczyni się do głębszego zrozumienia tej tematyki. Nauczyciele i wychowawcy będą mieli możliwość zdiagnozowania sytuacji problematycznych etycznie występujących w codziennej pracy oraz poznania sposobów ich rozwiązania.