Początek 1 January 2018

Część majątku Twojej firmy to jej tajemnice

Szkolenie prowadzi: Sławomir Wójcik

Szkolenie adresowane jest do firm, prowadzących działalność produkcyjną, usługową lub inną w biznesie prywatnym lub w sferze usług publicznych.

Zakres szkolenia obejmuje kluczowe kwestie zakresu informacji poufnych chronionych prawem, sytuacji i form ich ochrony, oraz konsekwencji zaniedbań lub naruszeń w tym zakresie.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie posiadane przez przedsiębiorcę informacje mogą być uznane za prawnie chronione.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • mieć będzie uporządkowaną wiedzę z zakresu źródeł prawa ochrony informacji poufnych,
  • będzie mógł zdefiniować, które rodzaje posiadanych w jego przedsiębiorstwie informacji mogą być objęte ochroną, i określić ryzyka związane z brakiem odpowiedniej ochrony,
  • będzie umiał podjąć działania własne lub zlecić podjęcie działań w celu zapewnienia ochrony poufnych informacji swojego przedsiębiorstwa.