Początek 1 January 1970

SZKOLENIE DLA CALL CENTER

Szkolenie prowadzi: Andrzej Zdanowski
CELE:

Świadomość głównego celu jakim jest wzrost wyników sprzedażowych chcemy osiągnąć poprzez zmianę wewnętrznej postawy i zrozumienie ważności każdego elementu procesu sprzedażowego. Podczas szkolenia kładziemy nacisk na wypracowanie nawyków i konsekwencji w realizacji działań, które przekładają się na najlepszy standard obsługi klienta.

Celem szkolenia jest również doskonalenie wykorzystania własnych emocji do zwiększania osiągnięć oraz umiejętności interpersonalnych potrzebnych w inspirowaniu siebie do rozwoju. Podczas szkolenia uczestnicy uświadomią sobie wagę aspektów psychologicznych wykorzystywanych w obsłudze klienta sprzedaży. Po szkoleniu uczestnicy będą również wiedzieli jak stosować i wdrażać w codzienną pracę psychologiczne techniki obsługi i sprzedaży oraz metody zwiększające szanse jej finalizacji.

PROGRAM

Przekonania i zmiana nastawienia, automotywacja do osiągania celów i wyników

 1. Istota pracy Handlowca w świetle dzisiejszych realiów rynkowych (niezbędna i pożądana wiedza, umiejętności i postawa).

  • Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi Klienta: Sprzedawca vs Handlowiec
  • Wpływ, jakości obsługi Klienta na konkurencyjność i pozycję firmy na rynku.
  • W jakim jesteśmy miejscu i dokąd jako firma zmierzamy? Gdzie chcemy być?
  • Wynik końcowy a systematyka i konsekwencja własnych działań
  • Świadomość i wpływ potencjału jaki mam w sobie oraz narzędziach , jakie daje mi firma na wzrost wyników sprzedażowych
  • Co daje mi firma, co daję ja firmie..? Czy potrafimy doceniać?
  • Zaplanuj swój wynik : „Niepowodzenie w planowaniu , to planowanie niepowodzenia”
  • Czy potrafię wziąć na siebie odpowiedzialność za wyniki i rozwój firmy?

 2. Psychologia osiągnieć, czyli rola naszej automotywacji w obsłudze klienta. Zmiana nastawienia i postaw.

  • Czym jest zmiana ? Jak reagujemy na zmiany w swoich działaniach, fazy wprowadzanych zmian.
  • Opór przed zmianą – dlaczego wolimy to co znane i sprawdzone, choć nie zawsze skuteczne
  • Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia efektywności.
  • Samodoskonalenie się (co można zmieniać, a co warto zmieniać).
  • Motywowanie siebie do zmian- główne czynniki i zasady budowania automotywacji.
  • Rola optymizmu i metody wzbogacania własnego potencjału.
  • Błędy myślowe jakim ulegamy.
  • Przekonania (nt. firmy, handlu, klientów, zmieniającego się rynku): motywujące i ograniczające-analiza ich wpływu na prace i rozwój uczestników.

 3. Etapy profesjonalnej obsługi klienta.

  • Pierwszy kontakt z klientem.
  • Sposoby rozpoczęcia rozmowy.
  • Przywitanie się i prezentacja firmy.
  • Budowanie pozytywnej atmosfery w relacji z klientem podczas rozmowy.
  • Wypracowanie wzorca przedstawienia siebie oraz firmy.

 4. Komunikacja w obsłudze klienta.

  • Stawianie odpowiednich pytań i słuchanie odpowiedzi jako przygotowanie do złożenia najbardziej dopasowanej oferty.
  • Zasada „góry lodowej” w analizie potrzeb – metoda nurkowania.
  • Rozpoznawanie ukrytych potrzeb klienta – identyfikacja typu, dążeń i sytuacji klienta.
  • Nie komplikujmy tego co sprawdzone – technika KISS.
  • Rozpoznawanie priorytetów i celów klienta.
  • Sztuka zadawania pytań – od ogółu do szczegółu.
  • Technika lejka – zadawanie pytań, zmierzających do celu, czyli uzyskania oczekiwanej odpowiedzi.
  • Funkcje pytań – informacyjna, psychologiczna, kontroli nad procesem.
  • Rodzaje pytań i umiejętność ich zadawania i wykorzystania podczas rozmowy.
  • Jakich pytań nie wolno stosować podczas rozmowy z Klientem.
  • Spirala aktywnego słuchania. Od zorientowania na rozmówcę do intencji rozmówcy – ćwiczenia w zakresie technik aktywnego słuchania.
  • Cechy dobrego słuchacza.
  • Cztery kroki aktywnego słuchania.

   1. Słuchanie aktywne
   2. Słuchanie empatyczne – słuchanie z odpowiednim nastawieniem
   3. Słuchanie otwarte – pozbawione oceny i szukania winy
   4. Słuchanie świadome – porównywanie tego co słyszymy z wiedzą, ale bez osądu. Obserwowanie i wsłuchiwanie się w spójność wypowiedzi.

    • Bariery utrudniające aktywne słuchanie.
    • Korzyści z aktywnego słuchania.

 5. Narzędzia komunikacji podczas obiekcji zgłaszanych prez klientów telefonicznych – techniki komunikacji.

  • Zdania, zwroty doceniające i dowartościowujące klienta.
  • Rola argumentów, faktów, konkretnych informacji w procesie reklamacji.
  • Język korzyści.
  • Intonacja głosem.
  • Techniki lingwistyczne – słowa, które uspokajają.
  • Słowa, które wyzwalają gniew klienta.
  • Reagowanie na emocje.
  • Model reagowania na emocje niezadowolonego i agresywnego klienta.
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z krytyką klientów.
  • Stawianie granic „trudnemu” klientowi.
  • Wypracowanie przykładowych odpowiedzi na najczęstsze obiekcje, zarzuty klienta.
 6. Metaprogramy, jako źródło pełnego zrozumienia klienta i możliwości dopasowania stylu rozmowy biznesowej do jego oczekiwań.

  • Kim są moi klienci ..? czyli typy osobowości.
  • Jak komunikować się z poszczególnym typem osoby?
  • Jak zadawać pytania, jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by podjęli decyzje.
  • Testy na typy osobowości, oraz obrazowy miniwykład nt. danych typów.
 7. Wywieranie wpływu i manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie.

  • Elementy języka perswazji
  • Istota manipulacji i perswazji.
  • Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację.
  • Technika „dostrajania” i „prowadzenia”. Moc i magia słowa.
  • Techniki wywierania wpływu – reguły i techniki wywierania wpływu. Prezentacja reguł
   i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania) Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji.
  • Metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i wpływu autorytetu, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności (pokazywanie pozytywnych technik wywierania wpływu, wyników badań itp.).
 8. Asertywność, czyli umiejętność bronienia swoich praw w kontakcie z klientami.

  • Asertywność i jej definicje.
  • Perswazja i asertywność w odpowiadaniu na niezadowolenie klientów.
  • Zachowania agresywne i uległe – diagnoza własnego poziomu asertywności.
  • Rola empatii.
  • Techniki pracy z trudnym klientem wykorzystujące asertywność.
  • Komunikat Ja.
  • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
  • Umiejętność odmawiania w sposób konstruktywny.

 9. Zakończenie rozmowy handlowej

  • Jak przeciwdziałać przeświadczeniu klienta o stereotypowej zasadzie handlowca „sprzedać i zapomnieć”.
  • Znaczenie podsumowania i wniosków z rozmowy.
  • Rola pozytywnego zakończenia rozmowy.
  • Budowanie trwałych relacji i” mostów na przyszłość” niezależnie od wyniku zakończenia rozmowy.
  • Metody ewaluacji rozmowy z klientem i kontrola realizacji założonych celów na przyszłość.
  • Wypracowanie zwrotów kończących rozmowę handlową.
 10. Podsumowanie tematów, narzędzi, technik poznanych podczas szkolenia. Zamknięcie szkolenia.
  Wypracowanie skryptu rozmowy telefonicznej „ZASADY SKUTECZNEJ OBSŁUGI KLIENTA”

METODOLOGIA STOSOWANA NA SZKOLENIU:
 • dyskusja;
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • film;
 • burza mózgów;
 • gra Intuicja;
 • gra planszowe;
 • wymiana doświadczeń;
 • feedback;
 • obserwacja;
 • mini wykład interaktywny;
 • role playing;
 • enerigizery;
 • icebreakery.