Początek 1 February 2018

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu

Szkolenie prowadzi: Marcin Brzozowski
Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z punktami spustowymi oraz metodami palpacji elementów układu ruchu. Nauczą się lokalizować i rozpoznawać istotne punkty spustowe na podstawie protokołu diagnostycznego opartego na funkcjonalnej i jakościowej ocenie narządu ruchu. Poznają techniki terapii Punktów Spustowych, ze szczególnym uwzględnieniem Techniki Pozycyjnego Rozluźniania (Positional Release Technique).

Cele szkolenia
 • Kursanci będą potrafili scharakteryzować i odróżnić od siebie istotne i nieistotne punkty spustowe.
 • Poznają przeciwwskazania i wskazania do terapii punktów spustowych.
 • Nauczą się przewidywać efekty zaplanowanych form terapii oraz skutki uboczne prowadzonej terapii.
 • Szkolone osoby nauczą się stosowania protokołu diagnostycznego celem diagnozy stanu funkcjonalnego pacjenta.
 • Będą potrafiły zastosować techniki uwalniania punktów spustowych.
 • Zinterpretować wyniki testów powięziowych.
 • Nauczą się planowania cyklu terapeutycznego u pacjentów powypadkowych, w stanie ostrym i przewlekłym.

Program szkolenia

Część teoretyczna

 1. Definicja oraz fizjologiczne aspekty palpacji.
 2. Wprowadzenie do terapii punktów spustowych (Trigger point F TrP).
 3. Definicja TrP, geneza powstawania TrP.
 4. Metody odnajdywania i terapii TrP (wady, zalety, przeciwwskazania).
 5. Zasady technik Spray&Stretch, Suche Igłowanie, Kompresja Ischemiczna, Pozycyjne Rozluźnianie, KinesiologyTaping, MET i inne.
 6. Cechy charakterystyczne mięśni z aktywnymi TrP.
 7. Zależność elementów ciała człowieka – współdziałanie struktury i funkcji.
 8. Układ mięśniowo – powięziowy i jego zaburzenia.
 9. Szczególne miejsce powięzi w procesie zaburzeń mięśniowych i powięziowych.
 10. Powiązania mięśniowo-powięziowe w ciele człowieka przykłady.
 11. Manualna terapia punktów spustowych w oparciu o poznane zależności układu mięśniowego, powięziowego i szkieletowego – wybrane łańcuchy mięśniowo powięziowe.

Część praktyczna

 1. Ocena wzrokowa pacjenta.
 2. Trening zdolności palpacyjnych.
 3. Elementy diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby pracy z pacjentem.
 4. Odnajdywanie punktów spustowych (techniki wykorzystywane do szukania istotnych TrP).
 5. Terapia z wykorzystaniem przykładowych sposobów uwalniania TrPs – (wybrane mięśnie okolicy głowy, szyi, okolicy kończyn górnych i przedniej części tułowia
 6. Palpacja przykładowych mięśni – odnajdywanie TrPs
 7. Terapia z wykorzystaniem przykładowych sposobów uwalniania TrPs c.d. (wybrane mięśnie okolicy przedniej i tylnej części tułowia, miednicy i kończyn dolnych).
 8. Synteza poznanych technik uwalniania TrP, a diagnostyka funkcjonalna pacjenta.
 9. Kliniczne możliwości wykorzystania technik uwalniania punktów spustowych.

Forma realizacji

1. Część teoretyczna 8 godzin zegarowych.

2. Część praktyczna 16 godzin zegarowych.