Początek 1 January 1970
Szkolenie prowadzi: Andrzej Zdanowski

„Jedyną rzeczą niezmienną w człowieku jest jego chęć zmiany”

Julio Cortazar

Zarządzanie zmianą i umiejętność szybkiej adaptacji do zmian to obecnie jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych kompetencji miękkich. Motywacja do nabycia tej kompetencji jest uzależniona tylko i wyłącznie od nas samych…

Szkolenie „Zmiana jest w Tobie” pokazuje i uczy jak osiągać założone cele nie ulegając naturalnemu oporowi, jak radzić sobie z wewnętrznym konfliktem i doprowadzić do zmiany postawy własnej oraz innych. Zaletą szkolenia jest praca na konkretnych przykładach wynikających z doświadczenia trenera, utrzymywanie ciągłej aktywności uczestników oraz przemyślany dobór ćwiczeń. Efektem końcowym szkolenia jest indywidualne dopasowanie strategii wprowadzenia zmiany w dowolnej dziedzinie swojego życia przy uwzględnieniu swojego potencjału , możliwości oraz indywidualnych cech wynikających z charakteru i osobowości.

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności przystosowywania się do dynamiki ciągłych zmian, jakie są normą w obecnych czasach. Ilość informacji jakie dociera do nas w ciągu 24h , jeszcze 60 lat temu rozłożona była na 30 lat naszego życia. Efektem końcowym szkolenia jest indywidualne dopasowanie strategii wprowadzenia zmiany w swoim życiu, pracy, uwzględniając swój potencjał , możliwości oraz indywidualne cechy wynikające z charakteru i osobowości. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności przewidywania i radzenia sobie z oporem powstającym wobec wprowadzanej zmiany.

Program szkolenia:
 1. Po co mamy się zmieniać i o co chodzi z ta całą zmianą ? „Pstryk i zmiana”

  • Czym jest zmiana ? Jak reagujemy na zmiany, fazy wprowadzanych zmian.
  • Opór przed zmianą – dlaczego wolimy to co znane i sprawdzone, choć nie zawsze skuteczne.
  • Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia efektywności współpracy.
  • Zmiany zaczynamy od siebie – podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu.
  • Strategie wprowadzania zmian w naszym życiu osobistym i zawodowym.
  • Zmiana to – szansa, zagrożenie czy konieczność?
  • Korzyści ze zmiany: elastyczność, innowacje i rozwój.
  • Zrozumienie ról i zadań w procesie zmian – spojrzenie na zmianę z perspektywy organizacji i jednostki.

 2. Nawyki i przekonania. Zmotywuj Słonia i wskaż kierunek zmian Jeźdźcowi.

  „Nawyk może być naszym najlepszym sługą lub najgorszym z panów”.

  • Poprawny monolog wewnętrzny – potrzeby, normy, decyzje.
  • Co nas motywuje do zmian?
  • Źródła pozytywnego nastawienia.
  • Jak zmotywować Słonia? W którym kierunku ma podążać Jeździec?
  • Zmiana myślenia – błędy myśleniowe.
  • Zmiana nawyków i przekonań.
  • „Ale po co ta zmiana, przecież jest dobrze” – strefa komfortu i wygody.
  • Samodoskonalenie się (co można a co warto zmieniać).
  • Świadomość swoich kompetencji.
  • Budowanie pewności siebie.
  • Ocena własnej efektywności oddziaływania na zmianę postaw innych ludzi – świadomość własnych możliwości i ograniczeń, w tym mocnych i słabych stron, analiza tzw. SWOT.

 3. Rozwijanie własnych kompetencji i ich wpływ na samorozwój – samodoskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności. Emocje i empatia.

  • Samodoskonalenie się (co można zmieniać, a co warto zmieniać).
  • Świadomość własnych możliwości i ograniczeń – moje JA (Okna Johari).
  • Rola optymizmu i metody wzbogacania własnego potencjału.
  • Rola i znaczenie empatii we wdrażaniu zmiany ( wyniki najnowszych badań).
  • Inteligencja emocjonalna i samoświadomość menadżera.
  • Emocje własne i innych.
  • Zarządzanie emocjami podczas wdrażania zmiany.
  • Budowanie środowiska , w którym szanowane są emocje.
  • Analiza i wykorzystanie własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.
  • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian.

 4. Różnorodność ludzkich charakterów , z jakimi mamy na co dzień do czynienia w oparciu o psychologię osobowości. Jak reaguję na wprowadzane zmiany?

  • Kim jestem JA, w obliczu zmieniającego się świata ..?
  • Wrodzone „talenty” moje i innych wynikające z indywidualności.
  • Jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by osoba podjęła oczekiwane działania.
  • Dopasowanie własnego typu osobowości do typu rozmówcy.
  • Typ osobowości a nastawienie do zmiany

 5. Cele osobiste i zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany.

  • Entuzjazm i zaangażowanie w zmianę.
  • Siła wizji i wielkość wdrażanych celów.
  • Wytrwałość i konsekwencja w wprowadzaniu zmiany.
  • Decyzje i wyznaczanie sobie celów.
  • Parametry poprawnie wyznaczonych celów.
  • Poprawnie sformułowany cel . Dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane na porażkę na samym początku?
  • Wizualizacja celu – sposób na sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

 6. „Przeprowadź mnie przez most”.

  Warsztat praktyczny na podstawie realnych sytuacji w jakich wprowadzana jest zmiana w naszym życiu bądź firmie.

  Moduł moderowany

  • Kiedy wprowadzać zmiany?
  • Jak komunikować i jakie podejmować działania
  • Analiza pola sił – wypracowanie indywidualnych strategii wprowadzania zminy

 7. Co musisz wiedzieć by ludzie chcieli się zmieniać ?

  Trudne sytuacje podczas wprowadzania zmiany.

  • Jak zmieniają się dorośli? Czy starych drzew się nie przesadza?
  • Optymalne warunki do zmiany u dorosłych.
  • Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa wprowadzanej zmiany w zależności od płci , wieku i doświadczenia.
  • Co jest przyczyna oporu przed zmianą? Jak radzić sobie z wewnętrznym oporem.
  • Spójrz na zmianę z innej strony….
  • Motywacja i pobudzanie własnej aktywności.
  • Konflikt podczas wprowadzania zmiany.
  • Metody rozwiązywanie konfliktów podczas zmiany (Metoda FBI, Metoda Innej Perspektywy. Ocena vs Analiza).
  • Metody coachingowe – GROW.
  • Udzielanie informacji zwrotnej pracownikowi, mediacje i rozwiązywanie sytuacji trudnych.

 8. W celu praktycznego wykorzystanie nabytych umiejętności, w trakcie szkolenia zostanie przeprowadzona gra strategiczna „Zmiana w 30 dni”. Gra ukazuje potrzebę sprawnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi uczestniczącymi w tym samym procesie dla efektywności podejmowanych przez nie decyzji i działań w procesie zmian. W grze, uczestnicy występują w 4 zespołach, , z których każdy zajmuje inne miejsce w strukturze organizacyjnej zespołu i ma inną rolę do spełnienia z tego wynikającą. Każda z tych grup dysponuje innymi informacjami dotyczącymi wprowadzenia zmiany co powoduje, że posiada inną perspektywę widzenia sytuacji i celu wykonywanego zadania. Gra tworzy hierarchiczną strukturę wraz z typowymi w takim przypadku barierami komunikacyjnymi i zróżnicowanym dostępem do informacji, co ma bezpośredni wpływ na brak spójności i wzajemnego zrozumienia co do podejmowanych na poszczególnych szczeblach decyzji i działań. Uczestnicy są zmuszeni borykać się tutaj z tymi ograniczeniami i poddać analizie założenia i schematy myślowe, jakimi się w takich sytuacjach posługują w pracy.

  Duża współzależność celów cząstkowych oraz niezbędna komunikacja między zespołami i podzespołami stanowi dla osób realizujących ten projekt duże wyzwanie

  Omówienie projektu podda swoistej konfrontacji postawy nastawione na rywalizację z postawami nastawionymi na współpracę wypracowując w rezultacie kanon postaw i zachowań kreujących środowisko pracy oparte na wzajemnym zaufaniu i wsparciu.

 9. Podsumowanie tematów, narzędzi, technik poznanych podczas szkolenia.

  Wypracowanie „MOJE WDROŻENIE ZMIANY. JAKIE PODEJMĘ DZIALANIA W CELU REALIZACJI WYZNACZONEGO CELU ”.

  Zamknięcie szkolenia.

METODOLOGIA STOSOWANA NA SZKOLENIU:
 • dyskusja;
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • burza mózgów;
 • wymiana doświadczeń;
 • gra strategiczna
 • feedback;
 • obserwacja;
 • mini wykład interaktywny;
 • role playing;
 • enerigizery

Andrzej Zdanowski – doświadczony trener i menadżer . W zarządzanych przez siebie firmach przeprowadził z sukcesem wiele udokumentowanych zmian i wdrożeń. Certyfikowany „Trener Zmian”. Prelegent podczas konferencji „Maksimum osiągnięć” z tematem Zarządzanie zmianą.