Koordynator ds. rozwoju projektów i funduszy UE

mail: p.lachowicz@odntarget.pl
tel. +48 731-944-600

Zajmuje się kontaktem z klientem oraz sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji projektowej. Pracuje kiedy nie podróżuje. Podróżuje kiedy nie pracuje. Z wykształcenia ekonomista i humanista, umiejętnie łączy jedno z drugim.