Początek 1 January 1970

Kompleksowe szkolenie dla osób pracujących w branży sprzedażowej

Szkolenie prowadzi: Andrzej Zdanowski
Główne cele Akademii :
 • motywacja i pobudzenie zaangażowania
 • wzmocnienie świadomości siły zespołu
 • realizacja celów sprzedażowych
 • opanowanie podstawowych technik sprzedażowych i negocjacyjnych
 • zmiana przekonań w postrzeganiu klientów, własnej firmy, produktu, zawodu sprzedawcy
Proponujemy Państwu cykl czterech dwudniowych szkoleń z następującej tematyki:

Moduł 1.
Warto działać razem – efektywność zespołu

Głównym celem tego szkolenia jest rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i empatii. Uczestnicy nauczą się doceniać różnorodność wśród członków zespołu oraz czerpać korzyści płynących ze zróżnicowania osobowości a także motywowania siebie i innych do osiągania najlepszych rezultatów, nieustannej poprawy jakości pracy oraz doskonalenia własnych kompetencji.
Uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę w obrębie następujących zagadnień:

 • Kultura organizacyjna i jej znaczenie w budowaniu zespołu opartego na wartościach jakimi firma się kieruje.
 • Efektywna komunikacja w zespole. Czym jest zespół i jakie pełnimy w nim role.
 • Metaprogramy – różnorodność klientów (wewnętrznych) , z jakimi mamy na co dzień do czynienia w oparciu o psychologię osobowości.
 • Rozwijanie własnych kompetencji i ich wpływ na rozwój zespołu – samodoskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności.
 • Asertywność, czyli umiejętność bronienia swoich praw.

Moduł 2
Techniki sprzedaży – sprzedaż oparta na budowaniu relacji i długofalowej współpracy z klientem – jak być Doradcą Klienta

Uczestnicy poznają najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta. Jak ważna jest jakość obsługi klienta a pozycja firmy na rynku. Zapoznają się z rolą i znaczeniem odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów oraz sposoby odkrywania potrzeb klientów.

Wpływ jakości obsługi klienta na konkurencyjność i pozycję firmy na rynku to:

 • misja firmy i wynikające z niej standardy profesjonalnej obsługi klienta
 • znajomość własnej pracy i oferty produktów/usług
 • rola poszczególnych działów firmy w obsłudze klienta
 • oczekiwania klientów
 • pomiar błędów obsługi i wprowadzenie ulepszeń
 • budowanie relacji poprzez zaspakajanie potrzeb przewyższając oczekiwanie klienta.
 • budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem – nastawienie, elastyczność, motywacja i umiejętności. Podstawowe narzędzia w kontaktach z ludźmi: technika zadawania pytań, trafna ocena innych, aktywne słuchanie, komunikacja niewerbalna.

Moduł 3.
Negocjacje i zamykanie sprzedaży (argumentacja i przekonywanie, radzenie sobie z odmową i obiekcjami, obrona ceny)

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

 • kiedy stosować twarde negocjacje, a kiedy negocjacje typu win-win?
 • jak wpływać na równowagę sił, mimo że mamy słabszą pozycję negocjacyjną?
 • dlaczego warto prosić o więcej, niż chce się uzyskać?
 • w jaki sposób żądać dużo i nie zrazić do siebie drugiej strony?
 • co wpływa na dobrą atmosferę w trakcie negocjacji?
 • jak zapewnić satysfakcjonujące rozwiązania dla obydwu stron negocjacji?
 • w jaki sposób szybko zredukować stres podczas negocjacji?
 • jak zamykać i finalizować sprzedaż

Moduł 4
Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja i planowanie pracy (asertywność w kontakcie z klientem)

Szkolenie ma na celu rozwiniecie umiejętności jego uczestników w zakresie efektywnego zarządzania sobą w czasie w obszarze zawodowym i prywatnym:

 • uświadomić jego uczestnikom czym jest czas
 • pokazać, że czasem można zarządzać poprzez znajomość zadań i odpowiednie ich planowanie
 • przedstawić najpopularniejsze metody / sposoby planowania zadań w czasie
 • pomóc, każdemu uczestnikowi szkolenia, zidentyfikować swój własny poziom zarządzania czasem
 • podpowiedzieć w jaki sposób pracować ze „złodziejami czasu”
 • stworzyć, dla każdego uczestnika szkolenia, indywidualny plan działań, który pomoże zwiększyć efektywność wykorzystania czasu pracy

Metodologia

Metody pracy warsztatowej dobieramy na podstawie analizy celów szkolenia oraz potrzeb uczestników zajęć.
Cały projekt realizowany jest w formie interaktywnych warsztatów. Dla uczestników oznacza to, że będą brali aktywny udział w warsztacie szkoleniowym poprzez: trening umiejętności, odgrywanie krótkich ról z trenerem i uczestnikami, prace w podgrupach, ćwiczeniach indywidualnych, rozwiązywaniu testów diagnozujących styl pracy. W trakcie szkoleń wykorzystywana jest kamera video, dla uzyskania pełnej informacji zwrotnej na temat posiadanych i nabytych umiejętności technik sprzedażowych. Metody, które są zastosowane w szkoleniach pozwalają efektywnie ćwiczyć i wzmacniać posiadane przez nich umiejętności, dają też możliwość wspólnego i indywidualnego dochodzenia do właściwych nowych i inspirujących wniosków oraz do przyjemnego przyswajania wiedzy. To, co wyróżnia metodologię szkolenia, to ciągłe utrzymywanie uwagi uczestników i ich zaangażowania na wysokim poziomie.

Rekomendujemy realizację poszczególnych modułów w odstępach ok. 3 – 4 tygodni

Celem projektu jest wdrożenie poznanych kompetencji i umiejętności w praktykę codziennych działań w firmie. Nasze doświadczenie we współpracy z klientami pokazuje, że nabyta wiedza pozostaje często tylko wiedzą, bowiem pracownicy szybko wracają do stereotypów i rutynowych działań. Wracają do tego co znają, mają sprawdzone, bezpieczne
i komfortowe. Każdy chce się rozwijać, ale najlepiej bez podejmowania działań. A tak się nie da. Zaletą naszego szkolenia jest praca na konkretnych przykładach wynikających z doświadczenia trenera, oraz przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki czemu uzyskujemy dużą skuteczność wdrażania nabytych umiejętności. Trzymamy się zasady "efektu 3 tygodni". Jest to czas , który musi być pełen zaangażowania pracowników w zastosowanie w praktyce konkretnych działań ze szkolenia.
Po każdym z modułów uczestnicy dostaną zadania wdrożeniowe do realizacji. Zadania te zostaną przeanalizowane na kolejnym spotkaniu. Zadania wdrożeniowe dają uczestnikom wzmocnienie i motywację do zmiany swojej dotychczasowej postawy i przekonanie do wprowadzania w działanie nabytych umiejętności i kompetencji. Efektem końcowym projektu jest indywidualne dopasowanie strategii wprowadzenia zmiany/wdrożeń w swojej pracy, uwzględniając swój potencjał , możliwości oraz indywidualne cechy wynikające z charakteru i osobowości. Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą umiejętności przewidywania i radzenia sobie z oporem powstającym wobec wprowadzanych wdrożeń. Szkolenie wyposaży uczestników w narzędzia jak motywować się i aktywizować do działania podczas codziennych rozmów z klientami.