Początek 1 February 2018

Aktywne słuchanie muzyki – Metoda Batii Strauss

Szkolenie prowadzi: Agnieszka Konarczak
Tematyka szkolenia

Szkolenie przybliża „Metodę aktywnego słuchania” opracowaną przez Batii Strauss – izraelską nauczycielkę muzyki. Aktywne słuchanie ma na celu rozmiłowanie dzieci w muzyce poprzez serię najróżniejszych aktywności, które wykonują podczas słuchania muzyki klasycznej. Począwszy od tańca, recytacji, śpiewu a skończywszy na wcielaniu się w postać dyrygenta czy muzyka. Wszystko to po to by rozbudzić w najmłodszych słuchaczach wrodzoną zdolność spontanicznego przeżywania muzyki i odkryć przed nimi piękno największych dzieł najbardziej uznanych kompozytorów.

Cele szkolenia

Szkolone szkoły w oparciu o „Metodę aktywnego słuchania” nabędą kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi podczas zajęć muzycznych w placówkach wychowania przedszkolnego i we wczesnych klasach szkoły podstawowej.

Kursanci sami będą mieli okazję poznać i przećwiczyć na własnej osobie oraz podczas pracy w grupie wszystkie techniki i narzędzia, które wypracowała w swojej metodzie Batii Strauss.

Dzięki usłudze, uczestnicy udoskonalą swój warsztat zawodowy o unikalną metodę aktywizującą uczniów do poznawania i pełnego przeżywania muzyki.

Program szkolenia
  1. Przekazanie wiadomości teoretycznych dotyczących osoby Batii Strauss oraz podstawocych zasad opracowanej przez nią metody Aktywnego Słuchania Muzyki.
  2. Praktyczna realizacja utworów muzyki klasycznej opracowanych przez Batię Strauss z prezentacją i wykorzystaniem technik oraz narzędzi ułatwiających przeżywanie muzyki.
  3. Praktyczna realizacja utworów muzycznych opracowanych przez innych pedagogów zgodnie z zasadami metody Aktywnego Słuchania Muzyki.

Forma realizacji
  1. Część teoretyczna: 2 godziny
  2. Część praktyczna: (warsztaty): 5 godzin.