Początek 1 March 2018

Jak prawidłowo zabezpieczyć dane firmy i jej klientów przed atakami.

TEMATYKA

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat rozpoznawania większości zagrożeń internetowych oraz niebezpieczeństw ze strony aplikacji. Pokazane zostaną sposoby zabezpieczenia firmy i danych przed atakami z zewnątrz.

Atutem naszego szkolenia jest jego sprofilowanie pod potrzeby firm biorących udział w szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie dzieli się na dwa bloki tematyczne.

Pierwszy z nich dotyczy bezpieczeństwa firm w sieci.

Prezentowane są zagrożenia, na które narażone są niezabezpieczone przed atakami z zewnątrz firmy. Prowadzący pokazuje rodzaje ataków i cele hakerów internetowych a także sposoby jakimi próbują wykraść dane lub zainstalować niechciane oprogramowanie na sprzęcie firmy.

Drugi blok tematyczny dotyczy przetwarzania danych firm klienckich oraz ich klientów w odniesieniu do danych przetwarzanych i przechowywanych w formie papierowej i elektronicznej i w świetle najnowszych dyrektyw związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Na koniec analizowane są konkretne przypadki zagrożeń na które firma biorąca udział w szkoleniu może być szczególnie narażona.