Początek 1 January 2018

Nauka efektywnej współpracy przez właściwą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną

Szkolenie prowadzi: Joanna Piećko-Szopińska

To szkolenie skierowane jest do nauczycieli (urzędników, przedstawicieli innych profesji) realizujących zadania zawodowe w oparciu o współpracę i wymianę doświadczeń.

Uczestnicy nauczą się osiągać porozumienie rozwijając swoje kompetencje w zakresie rozumienia innych, jasnego wyrażania się, dbania o własne potrzeby, wymiany opinii, wywierania wpływu i rozwiązywania konfliktów. Wszystko to przełoży się na lepszą umiejętność grania zespołowego
i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Szkolone osoby nauczą się, że te umiejętności stanowią podstawę do budowania mądrych relacji z innymi ludźmi, klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi instytucji (urzędu, organizacji).

Uczestnicy dowiedzą się ponadto, jakie zachowania, postawy i komunikaty wspierają pracę zespołową, a jakie ją blokują oraz jak unikać tych ostatnich.

Najcenniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie. Każdy lider musi wiedzieć jak stworzyć im warunki, które zachęcą ich do rozwoju bo tylko wtedy rozwinie się organizacja, w której pracują (instytucja, szkoła, urząd).