Początek 1 January 1970

Tworzenie narzędzi do badań przesiewowych w celu obserwacji zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym.

Szkolenie prowadzi: Dorota Lubas – Koszewska
Tematyka szkolenia

Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę na temat rozwoju małej i dużej motoryki, objawów zaburzeń Integracji sensorycznej, a także nauczą się jak pracować

z dziećmi dysfunkcyjnymi. Poznają również autorski program przeznaczony do badań przesiewowych i nauczą się nim posługiwać. Będą potrafili zorganizować przestrzeń do wdrażania poznanych metod i umiejętności.

Cele szkolenia

Nabycie wiedzy o objawach dysfunkcji integracji sensorycznej oraz zaburzeń z zakresu motoryki małej.

Nabycie umiejętności dostosowania metod pracy do zaobserwowanych nieprawidłowości rozwojowych.

Program szkolenia

Moduł I

Charakterystyka rozwoju motoryki dużej i motoryki małej dziecka w poszczególnych grupach wiekowych.

  1. Podstawy neurologiczne.
  2. Formy zaburzeń ruchu.

Moduł II

Pojęcia, charakterystyczne objawy zaburzeń integracji sensorycznej:

  1. omówienie układów sensorycznych i poszczególnych zaburzeń
  2. wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na sferę emocjonalną dziecka i sukcesy edukacyjne
  3. narzędzia do prowadzenia badań przesiewowych- analiza dostępnych narzędzi i skonstruowanie autorskich narzędzi

Moduł III

1. Dysfunkcje w obrębie motoryki małej.

2. Normalizacja napięcia mięśniowego.

3. Ćwiczenia praktyczne oraz tworzenie prostych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju.

Moduł IV

Prezentacja materiałów video – omówienie sylwetki dziecka manifestującego zaburzenia integracji sensorycznej i motoryki małej (podsumowanie wiedzy)

Studium przypadku – praca własna uczestników szkolenia. Na podstawie zdobytej wiedzy dobór metod, narzędzi do pracy w codziennej pracy.

Ćwiczenia praktyczne.

Forma realizacji
  1. Charakterystyka rozwoju motoryki dużej i motoryki małej dziecka w poszczególnych grupach wiekowych. 8 godzin.
  2. Charakterystyczne objawy zaburzeń integracji sensorycznej. 8 godzin.
  3. Ćwiczenia praktyczne oraz tworzenie prostych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju. 7 godzin
  4. Prezentacja materiałów video – omówienie sylwetki dziecka manifestującego zaburzenia integracji sensorycznej i motoryki małej (podsumowanie wiedzy). Studium przypadku – praca własna uczestników szkolenia. 7 godzin.