Początek 1 January 2018
Szkolenie prowadzi: Urszula Ziober
Tematyka szkolenia

Kamishibai możemy nazwać teatrem ilustracji.

Ta wywodząca się z Japonii metoda narracji wykorzystuje kartonowe plansze i drewnianą skrzynkę rozkładaną na kształt parawanu do opowiadania najróżniejszych bajek i ciekawych historii. Widzowie podobnie jak w kinie widzą obraz i słuchają czytanej lub też opowiadanej przez narratora treści. Każda plansza ilustruje daną część opowiadania. W zależności od wieku słuchaczy – prezentowanym planszom może towarzyszyć drukowany tekst.

Szkolenie przedstawi całościowe spojrzenie na historię i rozwój techniki Kamishibai. Słuchaczom zaprezentowane zostaną metody prezentowania ilustracji oraz narracji. Nauczą się także przysposabiać techniki Kamishibai do własnych potrzeb i pomysłów

Cele szkolenia
 • Kursanci zdobędą podstawową wiedzę na temat historii i rozwoju teatru Kamishibai w Japonii i na świecie.
 • Nabędą umiejętności pozwalające im na samodzielne przygotowanie i prowadzenie zajęć dla słuchaczy w różnym wieku.
 • Zdobędą umiejętność właściwej i efektywnej prezentacji Kamishibai.
 • Zapoznają się z licznymi przykładami zajęć manualnych i zabaw ruchowych, które mogą towarzyszyć przedstawieniom Kamishibai.
 • Poznają ofertę wydawniczą Kamishibai w Polsce.

Program szkolenia
 1. Historia Kamishibai na świecie i w Polsce.
 2. Wykorzystanie Kamishibai w celach edukacyjnych oraz w arteterapii.
 3. Techniczne aspekty budowy skrzynki butai, kart ilustracyjnych oraz różne sposoby prezentacji.
 4. Ćwiczenia warsztatowe.
 5. Scenariusze warsztatów dla dzieci.
 6. Krótkie przedstawienie oferty wydawniczej dostępnej na polskim rynku.