Początek 1 January 1970

Komunikacja Bez Przemocy z metodami rozwiązywania konfliktów

Czas trwania:

16h

Cele szkolenia

Uczestnicy poznają założenia metody komunikacji opartej o NVC oraz różne metody rozwiązywania konfliktów. Zdobędą wiedzę i narzędzia niezbędne do pracy w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. Szkolenie jest przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia terapii w modelu skoncentrowanym na poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych oraz rozwijaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie.

Program szkolenia
  • Co wspiera, a co utrudnia rozwiązywanie konfliktów?
  • Jak dotrzeć do źródła konfliktu – do niezaspokojonych potrzeb ludzi?
  • Komunikat „Ja” i jego wpływ na rozmowę
  • Trudna rozmowa: identyfikacja uczuć, potrzeb obu stron i formułowanie prośby
  • Jak mówić, by nas słuchano i jak słuchać, a by zrozumieć?
  • Trudne rozmowy/ trudne sytuacje
  • Krytyka: Jak słuchać krytycznych słów, aby nie raniły? Jak krytykować, aby nie ranić? Jak reagować na krytykę?
  • Jak mówić „nie” z szacunkiem dla siebie i innych i jak przyjmować odmowę?
  • Informacja zwrotna
  • Empatia wobec siebie/ empatia wobec innych w duchu NVC
  • Jak zaspokoić potrzeby wszystkich uczestników konfliktu?
  • Doraźne wsparcie w konflikcie.
Efekty:

Uczestnicy podniosą jakości relacji z innymi osobami poprzez zmianę postrzegania konfliktu. Polepszą jakości współpracy z innymi osobami. Będą potrafili zrozumieć swoje reakcje i emocje w konfliktowych sytuacjach. Zmienią sposobu myślenia, podejście do sytuacji kryzysowych – dzięki czemu lepiej poradzą sobie z trudnymi sytuacjami· Uczestnicy zwiększą świadomość komunikacyjną poprzez praktykę rozpoznawania i nazywania zarówno własnych uczuć i potrzeb, jak i uczuć i potrzeb innych uczestników konfliktu. Pogłębią umiejętności budowania autentycznych relacji z innym i atmosfery wspierającej efektywność pracy.

Leave a comment