Początek 1 January 2018

Nauczanie programowania dla młodzieży wczesnoszkolnej i szkolnej

Szkolenie prowadzi: Anna Skrzypczak

Technologie informatyczne rozwijane w XXI wieku wymagają od ich odbiorcy kompetencji do właściwego posługiwania się nimi, rozumienia logiki ich działania i celu do jakiego zostały stworzone. Następne pokolenie będzie funkcjonować w świecie Internetu rzeczy i korzystać z aplikacji, które będą zbierać i przetwarzać dane wpływając na realną rzeczywistość. Niezbędne staje się więc kształcenie od najmłodszych lat umiejętności myślenia komputacyjnego. Chodzi tutaj najogólniej rzecz biorąc o to, żeby nauczyć się w jaki sposób, komputery oraz maszyny rozumieją wydawane przez programistów polecenia. Właściwe pojmowanie schematów działania, którymi posługują się języki programowania jest konieczne do tego, żeby dobrze wykorzystywać możliwości współczesnych technologii oraz projektować i wdrażać nowe rozwiązania. W ciągu ostatnich kilku lat powstało wiele innowacyjnych narzędzi, których zadaniem jest nauka podstaw programowania.

Celem szkolenia jest wyposażenie kadry pedagogicznej w podstawowe narzędzia do nauki programowania. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z programowaniem, następnie będą mogli zapoznać się z otwartymi platformami do edukacji programistycznej takimi jak „Mistrzowie kodowania” czy „Godzina kodowania” Następnie zostaną przeszkoleni z obsługi innowacyjnych pomocy edukacyjnych takich jak Robot Foton, Mbot czy też Ozoboty, Poznają także programy do nauki kodowania: Scratch i Baltie. Duży nacisk podczas szkolenia zostanie położony na poznanie gry edukacyjnej Scottie go!, która wykorzystując tablet i specjalne puzzle prowadzi młodzież od najprostszych komend do skomplikowanych operacji programistycznych.
Programowanie przez zabawę z wykorzystaniem robotów, gier, czy specjalnych programów w sposób nowatorski pozwala wprowadzać do zajęć elementy grywalizacji, wspólnego rozwiązywania problemów, oraz przyczynia się do rozwoju kreatywności.

Wszystko to odbywa się w „środowisku” mniej lub bardziej wirtualnym, czyli rzeczywistości, do której młodzi adepci programowania przywykli, i które chętnie eksplorują. Potrzebują jednak przewodnika, który podpowie im najlepsze rozwiązania oraz rozwinie w nich zainteresowanie kodowaniem, co w przyszłości może przełożyć się na ciekawą i dobrze płatną pracę – jak pokazują badania do końca 2020 roku na świecie będzie brakowało ponad miliona programistów.