Początek 1 January 1970
Szkolenie prowadzi: Leszek Cytawa
Tematyka szkolenia

Szkolenie przybliża „Metodę aktywnego słuchania”

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze wszystkimi podstawowymi technikami pamięciowymi i nabędą umiejętności wykorzystywania ich w nauce alfabetu łacińskiego i polskich znaków diakrytycznych, ortografii, cyfr arabskich, liczb rzymskich, języka angielskiego, trudniejszych pojęć z języka polskiego, ciągu dużej liczby informacji oraz tworzenia graficznych notatek.

Program szkolenia
  1. Pokaz możliwości ludzkiej pamięci.
  2. Teoria dotycząca zagadnień związanych z pamięcią i rodzaje pamięci.
  3. Poznanie Zakładkowej Metody Zapamiętywania (ZMZ) i jej wykorzystywanie do nauki alfabetu łacińskiego (małe i wielkie litery), cyfr arabskich, liczb rzymskich, ortografii polskiej.
  4. Poznanie Łańcuszkowej Metody Skojarzeń (ŁMS) i jej praktycznego zastosowania do zapamiętywania ciągu dużej ilości informacji.
  5. Poznanie Techniki Słów Zastępczych (TSZ) i jej praktycznego zastosowania w nauce języka angielskiego i trudniejszych pojęć z języka polskiego.
  6. Mapy Pamięci – skuteczna i kreatywna forma robienia notatek z wykorzystaniem piktogramów i mechanizmów pamięci skojarzeniowej.

Forma realizacji

Zajęcia trwają 6 godzin zegarowych i po części mają charakter warsztatowy.

Podczas ich trwania uczestnicy mają możliwość natychmiastowego przećwiczenia technik pamięciowych.