Początek 1 January 2018

Skuteczne uczenie i uczenie się w praktyce

Szkolenie prowadzi: Joanna Piećko-Szopińska

„Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela” te słowa Manfreda Spitzera z książki „Jak uczy się mózg” wskazują na ważne zadanie stojące przed nauczycielem i oparte na wiedzy, w jaki sposób oddziaływać, by uczeń uczył się skutecznie, pożytecznie i z przyjemnością. Strategie oceniania kształtującego, zwanego też ocenianiem czy nauczaniem rozwojowym przekładają m.in. odkrycia neuronauk na praktyczne narzędzia.

Uczestnicy szkolenia poznają strategie oceniania kształtującego, zaskakujące skutecznością, użytecznością i łatwością stosowania. Zasady te pozwalają na odkrycie ponownie tego, co w dydaktyce jest podstawą – umiejętnego planowania procesu, jasnej i precyzyjnej komunikacji z uczniem, przekazywaniu informacji zwrotnej w sposób wspierający rozwój, umożliwieniu uczenia się uczniów od siebie nawzajem i przede wszystkim uczenia się dzięki zaangażowaniu się ucznia.