Początek 1 January 2018

Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy RODO

Szkolenie prowadzi: Sławomir Wójcik

Jeżeli w działalności swojej firmy stykają się z danymi osobowymi klientów, dostawców, pracowników i kandydatów do pracy, zleceniobiorców, kontraktowców, to szkolenie jest dla Ciebie.

Uczestnik szkolenia będzie miał okazję poszerzyć wiedzę w zakresie aktualnych i wchodzących w życie od 25.05.2018 przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych w Polsce. Po ukończeniu szkolenia każdy ze słuchaczy:

  • mieć będzie uporządkowaną wiedzę z zakresu źródeł prawa ochrony danych osobowych,
  • rozumienie pojęcia danych osobowych i ich przetwarzania, jak też znaczenia ich ochrony dla prowadzenia firmy,
  • potrafić będzie samodzielnie określić zakres i formę przetwarzanych w firmie danych osobowych,
  • określić jakie dane podlegają zgłoszeniu do GIODO,
  • jakie powinien posiadać dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych,
  • zdefiniuje punkty krytyczne dla swojej firmy w zakresie przetwarzania danych, i będzie umiał podjąć działania własne lub zlecić podjęcie działań w celu zapewnienia działania firmy zgodnie z prawem.

Leave a comment