Początek 1 December 2021

Trening Umiejętności Społecznych

Czas trwania:

20h

Cele szkolenia

Szkolenie pozwala nabyć praktyczną wiedzę, poznać zasady obsługi trudnego klienta w instytucjach pomocy społecznej. Szkolenie ma na celu wzmocnienie umiejętności skutecznej komunikacji pracowników podczas obsługi „trudnych klientów”.

Program szkolenia
  Potrzeby i oczekiwania – grupy problemów występujących wśród beneficjentów CIS.
  • Klienci z zaburzeniami psychicznymi – charakterystyka objawów, zalecane sposoby komunikacji.
  • Podstawy profesjonalnej pomocy i interwencji w trudnych przypadkach.
  • Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi.
  Obrona przed manipulacjami w relacji z trudnym klientem
  • Portret psychologiczny manipulanta.
  • Zasady diagnozowania manipulacji.
  • Techniki obrony przed manipulacjami.
  • Zasady asertywnej konfrontacji przekonań, ochrony własnych granic fizycznych i emocjonalnych.
  Emocje towarzyszące sytuacjom konfliktowym.
  • Poniżenie, gniew, strach, poczucie winy, inne – jak sobie z nimi efektywnie poradzić?
  • Technika demonizacji problemu.
  • Techniki szybkiego radzenia sobie ze stresem.
  • Techniki zapobiegające wypaleniu zawodowemu.
  • Filary dbania o zdrowie psychiczne własne i beneficjentów CIS.
Efekty:

Uczestnicy nabędą umiejętności odpierania zarzutów ze strony klienta oraz rozpoznawania symptomów manipulacji. Przeanalizują i przećwiczą technik obrony przed manipulacją ze strony „trudnych klientów”. Poznają technik redukcji stresu i stabilizacji emocjonalnej. Nabędą umiejętności wentylacji trudnych emocji i zapobiegania wypalenia zawodowego.