Początek 1 January 2018
Szkolenie prowadzi: Joanna Piećko-Szopińska

Uczenie dzieci i młodych ludzi to pasjonujące wyzwanie zawodowe. Obserwowanie jak pod kierunkiem nauczyciela rozwijają się na wielu płaszczyznach, to z pewnością źródło ogromnej satysfakcji i poczucia ważności oraz wartości zawodu pedagoga. Prawdziwą dumę odczuwa się, gdy zdolny uczeń przerasta mistrza. Kadra pedagogiczna musi być zatem przygotowana do pracy ze zdolnym uczniem, by wspomóc go w rozwinięciu skrzydeł, czyli odkrycia pełni jego zasobów edukacyjnych i osobowościowych. Użyteczna jest przy tym wiedza o możliwościach pracy z uczniem zdolnym zawarta w prawie oświatowym.

Szkolenie poprowadzi uczestników drogą poznania w kierunku rozpoznania ucznia zdolnego, zdiagnozowania zdolności i zainteresowań, zbadania poziomu motywacji, a dalej zdiagnozowania barier i znalezienia sposobu, jak je pokonać. Uczestnicy poznają też koncepcje charakteryzujące ucznia zdolnego i stosowane modele pracy. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób stosować metody aktywizujące, a także jakie znaczenie w pracy z uczniem zdolnym ma indywidualna relacja oraz jak sprawić, by uczeń się uczył skutecznie, chętnie i z przyjemnością.