Początek 1 January 1970
Szkolenie prowadzi: Andrzej Zdanowski

CELE:

Biorąc udział w szkoleniu uczestnicy przygotują się do profesjonalnego i skutecznego prowadzenia negocjacji ze swoimi partnerami biznesowymi.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

 • Kiedy stosować typowe negocjacje, a kiedy negocjacje typu win-win?
 • Jak przełamywać obiekcje „ta cena jest za wysoka”.
 • Jak przejmować i pozyskiwać klientów.
 • Jak wpływać na równowagę sił, mimo że mamy słabszą pozycję negocjacyjną?
 • Dlaczego warto prosić o więcej, niż chce się uzyskać?
 • W jaki sposób żądać dużo i nie zrazić do siebie drugiej strony?
 • W jaki sposób szybko zredukować stres podczas negocjacji?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Przygotować się i prowadzić negocjacje zgodnie z zaplanowanym scenariuszem.
 • Wykorzystywać poznane techniki pokonywania oporu w kontakcie z klientem.
 • Motywować kontrahentów do podejmowania sprzyjających decyzji.
 • Prowadzić negocjacje w sytuacjach konfliktowych i pod presją.

Program

 1. WŁASNY STYL NEGOCJACYJNY I ROZPOZNAWANIE STYLU PARTNERA

  • Strategie i taktyki negocjacyjne: negocjacje konfrontacyjne i negocjacje integrujące. Wybór strategii negocjacyjnej.
  • „Niepowodzenie w planowaniu, to planowanie niepowodzenia”. Planowanie procesu negocjacji nastawionych na długofalową współpracę z partnerem.
  • Wyznaczanie celów negocjacji. Rozpoznawanie celów negocjacji drugiej strony.
  • Pojęcie BATNA – jakie są najlepsze alternatywy dla negocjowanego porozumienia?
  • Rola i znaczenie ustępstw.

 2. KONFLIKT W PROCESIE NEGOCJACJII JEGO DYNAMIKA – ROZWIĄZUJ ZAMIAST PROWOKOWAĆ

  • Koło konfliktu (konflikt: struktury, interesów, danych, relacji, wartości).
  • Sytuacje powodujące konflikt – burza mózgów, moderowana przez trenera.
  • Symptomy i przyczyny konfliktu (m.in.: zróżnicowanie zespołu negocjacyjnego, cechy osobowości, wzajemna zależność).
  • Techniki radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
  • Dopasowanie i prowadzenie.
  • Reframing ( spojrzenie na sytuacje z perspektywy życia, doświadczenia, refleksja).
  • Konfrontacja (wiedzy, doświadczenia, zrozumienia tych samych pojęć).
  • Mediacja ( zaproszenie do negocjacji osoby z zewnątrz).
  • Interwencja
  • Prowokacja
  • Zamień „ale” na „i”

 3. JAK ZAPREZENTOWAĆ PRODUKT, NIE MÓWIĄC O CENIE.

  • Produktu/usługi i ich cena.
  • Kiedy cena jest istotna?
  • Jak prowadzić rozmowę, aby cena byłam tylko jednym z wielu elementów negocjacji?
  • Co można zrobić już na początku rozmowy – “Rozmawiamy o rzeczach, które kosztują”.

 4. KIEDY JUŻ ROZMAWIAMY O CENIE… JAK ZAPREZENTOWAĆ CENĘ?

  • Metoda “kanapki” – jak narzędzia managerskie mogą przydać się handlowcom.
  • Metoda oszczędnościowa – idealna na kryzys.
  • Metoda porównywania – są rzeczy które kosztują znacznie więcej.
  • Metoda kompaktowa – w zestawie taniej.
  • Metoda inwestycyjna – szczególnie w dobie kryzysu warto dobrze inwestować.
  • Metoda bilansowa – ile stracę gdy nie kupię?

 5. KTO MA MOICH KLIENTÓW? POZYSKIWANIE I PRZEJMOWANIE NOWYCH KLIENTÓW

  • Źródła internetowe.
  • Prasa ogólno-tematyczna i branżowa.
  • Rekomendacje.
  • Inne sposoby pozyskiwania klientów.
  • Ile wysiłku muszę włożyć w pozyskiwanie klientów w zależności od pozycji firmy?
  • Kim jest prospekt, kim jest potencjalny klient i gdzie ich szukać?
  • Mówienie językiem klienta.
  • Techniki wizualizacyjne w przejmowaniu klienta.
  • Rozpraszanie obiekcji i wątpliwości.
  • Doradztwo

 6. TECHNIKI ZAMYKANIA SPRZEDAŻY PODCZAS NEGOCJACJI

  • Co jeśli klient kupił i co jeśli klient nie dokonał zakupu?
  • Sygnały jakie daje klient świadczące o chęci zakupu.
  • Podstawowe techniki zamykania sprzedaży.
  • Techniki zamknięcia sprzedaży w sytuacjach trudnych, jak i kiedy „dociskać”?

 7. 7. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM ZEBRANYCH OD UCZESTNIKÓW KONKRETNYCH SYTUACJI Z ZAKRESU NEGOCJACJI Z KLIENTEM.

  • Renegocjacje
  • Zmiana postaw
  • Negocjacje twarde
  • Negocjacje miękkie
  • Rozmowa telefoniczna
  • Zamykanie negocjacji
  • Praca z oporem w negocjacjach
  • Czynienie ustępstw w negocjacjach.

 8. ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE WARSZSTATÓW. DEKLARACJA WDROŻEŃ I ZASTOSOWANIA POZNANYCH TECHNIK I ZACHOWAŃ.

  Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone 2 gry strategiczne z zakresu negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

  „Wierzyciele” to gra symulacyjna poświęcona negocjacjom. Gra w dobitny sposób obrazuje zależność wyników negocjacji od umiejętności negocjatorów – ich stylów negocjowania, ale także zasobu technik, którymi się posługują.

  CELE GRY

  Doświadczenie emocji związanych z negocjacjami i ich wpływu na przebieg negocjacji.

  Doświadczenie wpływu stylów i technik negocjacyjnych na wynik negocjacji oraz na zachowania negocjatorów.

  Doświadczenie, wyłonienie i omówienie elementów ważnych dla wyniku negocjacji.

  „Laboratorium konfliktu” to gra symulacyjna, która wprowadzi uczestników w świat dyplomacji i pertraktacji pomiędzy pięcioma państwami. Złożona konfiguracja możliwych konfliktów i paktów reprezentantów rządów czyni rozgrywkę niepowtarzalną i wciągającą.

  CELE GRY

  Uświadomienie istnienia różnych typów konfliktów i doświadczenie ich specyfiki.

  Przetestowanie różnych metod radzenia sobie z konfliktem i weryfikacja ich skuteczności w zależności od typu źródła konfliktu.

METODOLOGIA STOSOWANA NA SZKOLENIU:

 • dyskusja;
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • film;
 • burza mózgów;
 • gra Intuicja;
 • gra planszowe;
 • wymiana doświadczeń;
 • feedback;
 • obserwacja;
 • mini wykład interaktywny;
 • role playing;
 • enerigizery;
 • icebreakery.