Początek 1 January 1970

Terapia zajęciowa z elementami arteterapii

Czas trwania:

16h

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie realizacji różnorodnych form terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz starszych, poznanie zasad organizacji czasu wolnego, zapoznanie z formami terapii, m.in.: przez sztukę, muzykę, taniec.

Program szkolenia
  • Budowa procesu arteterapeutycznego.
  • Omówienie metod pracy, które można wykorzystywać w arteterapii.
  • Niesztampowe, nietuzinkowe techniki arteterapeutyczne według autorskich pomysłów – gotowe przepisy na masy, farby i wiele innych gotowych pomysłów do wykorzystania w swojej pracy.
  • Podział prac ze względu na funkcje arteterapii.
  • Metodologia doboru prac arteterapeutycznych do potrzeb wychowanków, jak właściwie stawiać diagnozę potrzeb pacjenta oraz jak ocenić przebieg procesu terapeutycznego.
  • Przegląd prac plastycznych wraz z omówieniem ich terapeutycznego znaczenia.
  • Poznanie znaczenia kreski, barw, rozplanowania pracy na kartce, znaczenie zawartości rysunku – uczymy się interpretować.
  • Testy diagnostyczne w arteterapii – zapoznanie z dostępnymi testami arteterapeutycznymi, wskazówki jak prawidłowo ich używać.
  • Tworzenie własnych zajęć arteterapeutycznych – omówienie znaczenia w terapii
  • Podsumowanie warsztatów

Efekty:

Uczestnicy samodzielnie będą organizować zajęcia różnego typu, opanują umiejętność tworzenia i prowadzenia zajęć wykorzystując poznane techniki i scenariusze. Uczestnicy będą w stanie dobrać odpowiednie pomoce do prowadzonych zajęć, planować ich przebieg, dokonywać ewaluacji podjętych działań.