Początek 1 January 1970

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
KLUCZOWE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Cele szkolenia

Uczestnicy poznają założenia organizowania Treningu Umiejętności Społecznych, zasady kwalifikacji na zajęcia, sposób organizacji i realizacji terapii, strukturę zajęć, sposoby prowadzenia dokumentacji rejestrującej efektywność terapii, możliwości rozwijania kompetencji komunikacyjnych, emocjonalnych z uwzględnieniem umiejętności poznawczych, poczucia tożsamości i własnej wartości, sposoby radzenie sobie z zachowaniami niepożądanymi oraz wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Uczestnicy samodzielnie będą organizować zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, opanują umiejętność tworzenia i prowadzenia stosownej dokumentacji oraz będą w stanie prowadzić proces terapeutyczny ukierunkowany na budowanie w podopiecznych kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych. Uczestnicy będą w stanie dobrać odpowiednie pomoce do prowadzonych zajęć, planować przebieg terapii, dokonywać ewaluacji podjętych działań i wspierać rodziców w radzeniu sobie z zachowaniami niepożądanymi prezentowanymi przez dziecko, a także wzmacniać w rodzicach poczucie kompetencji rodzicielskich.

Program szkolenia
 1. Rola umiejętności społecznych. Zadania Treningu Umiejętności Społecznych
 2. Regulacje prawne dotyczące organizacji zajęć. Zasady organizacji zajęć
 3. Ocena wstępna poziomu możliwości uczestnika programu
 4. Tworzenie i opracowywanie dokumentacji
 5. Zasady doboru tematów i środków – postawa trenera
 6. Informacje o akcesoriach do realizacji zajęć oferowanych przez producentów oraz do własnego
  wykonania
 7. Propozycje wykorzystania gier dotyczących emocji. Zastosowanie klocków LEGO® oraz gier układanek
  w procesie terapii
 8. Wykorzystanie w realizacji zajęć TUS historyjek prezentujących ciągi zdarzeń, kości z symbolami do
  budowania opowieści, skrzynki do wrzucania kartek z ikonami danych emocji, piłki z różnymi minami, itd
 9. Propozycje aktywności ruchowych łączonych z określaniem stanów emocjonalnych, wyrażaniem emocji
 10. Praca z grupą z Historyjkami Społecznymi (Social Story ™) opracowanymi przez Carol Gray oraz zasady
  samodzielnego ich tworzenia
 11. Zasady współpracy z rodzicami. Możliwości wspierania opiekunów w procesie wychowywania dziecka
  z potrzebami rozwojowymi dotyczącymi kompetencji społecznych
Forma realizacji
 1. Część teoretyczna: 10 godziny
 2. Część praktyczna: (warsztaty): 10 godzin.

Leave a comment