Początek 1 January 1970

Trening Umiejętności Społecznych

Czas trwania:

16h

Cele szkolenia

Szkolenie pozwala nabyć praktyczną wiedzę, umiejętności i uprawnienia do prowadzenia Treningów umiejętności społecznych TUS z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej (w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zaburzeniami i chorobami psychicznymi, deficytami wzroku i słuchu, po epizodach neurologicznych; z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; długotrwale bezrobotnymi).

Program szkolenia
  • Rola umiejętności społecznych. Zadania Treningu Umiejętności Społecznych.
  • Regulacje prawne dotyczące organizacji zajęć. Zasady organizacji zajęć.
  • Ocena wstępna poziomu możliwości uczestnika programu.
  • Tworzenie i opracowywanie dokumentacji.
  • Zasady doboru tematów i środków. Postawa trenera.
  • Informacje o akcesoriach do realizacji zajęć oferowanych przez producentów oraz do własnego wykonania.
  • Propozycje wykorzystania gier dotyczących emocji. Zastosowanie klocków LEGO® oraz gier w procesie terapii.
  • Wykorzystanie w realizacji zajęć TUS historyjek prezentujących ciągi zdarzeń, kości z symbolami do budowania opowieści, skrzynki do wrzucania kartek z ikonami danych emocji, piłki z różnymi minami, itd.
  • Propozycje aktywności ruchowych łączonych z określaniem stanów emocjonalnych, wyrażaniem emocji.
  • Praca z grupą z Historyjkami Społecznymi (Social Story ™) opracowanymi przez Carol Gray oraz zasadysamodzielnego ich tworzenia.
  • Zasady współpracy z rodzicami. Możliwości wspierania opiek
Efekty:

Uczestnicy samodzielnie będą organizować zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, opanują umiejętność tworzenia i prowadzenia stosownej dokumentacji oraz będą w stanie prowadzić proces terapeutyczny ukierunkowane na budowanie w podopiecznych kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych. Uczestnicy będą w stanie dobrać odpowiednie pomoce do prowadzonych zajęć, planować przebieg terapii, dokonywać ewaluacji podjętych działań.

Leave a comment