metodyka nauczania języków obcych
W 2005 roku opracowała autorski program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pod nazwą 'Akcja na Minutę'. Opracowanie zawiera podręczniki, skrypty trenerskie, płyty CD, webinaria. W latach 2006 - 2010 na bazie programu anglojęzycznego powstał kurs do nauki języka hiszpańskiego oraz rosyjskiego.
Od 2005 roku przeprowadziła na terenie całego kraju ponad 1200 godzin szkoleń metodycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia językowe w oparciu o autorski program nauczania 'Akcja na Minutę' .
Właścicielka licencjonowanej szkoły językowej Dzieciolandia.
Od 2014 roku przeprowadziła ponad 2400 godzin kursów językowych dla poznańskich nauczycieli przedszkoli, przygotowujących do egzaminu na poziomie B2
W 2015 roku przeprowadziła 4 kursy w e-learningu na zlecenie Forum Media Polska sp. z o.o.

2005 r - Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ponad 1200 godzin przeprowadzonych szkoleń z metodyki nauczania języka angielskiego opartej o autorski program 'Akcja na Minutę'