Szkolenie metoda sześciu kapeluszy

04.2016 – obecnie Trenerka metody Six Thinking Hats® oraz narzędzi myślenia lateralnego – Angel Mind

- przygotowanie i dopasowanie treści szkoleń z zakresu podnoszenia efektywności działań firmy
- wspieranie liderów w rozwiązywaniu codziennych wyzwań, przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
- opracowanie procesów pobudzających kreatywność – gotowych do wdrożenia w firmach
- opracowanie procesów optymalizacyjnych i podnoszących efektywność – gotowych do wdrożenia w firmach
- prowadzenie cyklicznych warsztatów dla przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów
- propagowanie i edukowanie rynku w zakresie możliwości podjęcia współpracy

09.2018 – obecnie Wykładowca – Wyższa Szkoła Bankowa

- prowadzenie konwersatorium z zakresu zarządzania i rozwiązywania konfliktów w organizacji
- dzielenie się wiedzą praktyczną, pokazywanie możliwych rozwiązań i metod naprawczych

02.2017 – obecnie Manager Operacyjny – Thinking Zone

- odpowiedzialność za kompleksowe wdrożenie programu Edu1
- zarządzanie pracą zespołu projektowego (wyznaczanie zadań, monitoring wykonywania)
- prowadzenie warsztatów z zakresu w rozwoju umiejętności myślenia z wykorzystaniem narzędzi Project Zero Uniwersytetu Harvarda

04.2017 - obecnie Członek Założyciel – Friends Academy

- przygotowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego
- wdrażanie akcji edukacyjnych, mających na celu zainspirowanie grup docelowych do twórczego myślenia