Szkolenia terapeutyczne

Pedagogika specjalna
Od 2019 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku – wykładowca na kierunku Integracja Sensoryczna
Od 2018 – Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa – Bydgoszcz, Żyrardów – wykładowca na kierunku Integracja Sensoryczna
Od 2018 – GABINET REHABILITACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI NARZĄDU WZROKU - terapeuta
Od 2018 – PUZZLE DOPASOWANE SZKOLENIA – kursy doskonalące dla nauczycieli
Od 2018 – GOWORK – szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi
Od 2017 – działalność gospodarcza - SENSORIA TERAPIA, diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
Od 2017 – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – wykładowca na wydziale Nauk Społecznych
Od 2017 – ODN TARGET Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – autorskie szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej, opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowym
Od 2016 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – wykładowca na wydziale Pedagogiki Specjalnej
Od 2015 – Fundacja Uniwersytet Dzieci – wykładowca
Od 2013 – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna S.O.S. Nr 1 w Olsztynie, diagnosta i terapeuta
06. 2018 – B – Consulting – prowadzenie zajęć metodą Integracji Sensorycznej
2005 – 2016 – Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – nauczyciel rewalidacji indywidualnej – terapia metodą Integracji Sensorycznej
2013 - 2015 – Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli
2011-2015 – Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w ZPE w Olsztynie