Specjalistyczne szkolenia w zakresie Integracji Sensorycznej SI i Terapii funkcjonalnej ręki

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku drogi naukowej jasno określała swoje zainteresowania badawcze w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, koncentrując się na problematyce mowy i myślenia dzieci. Autorka koncepcji innowacyjnego modelu nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym
Skuteczne zdziwienie. Wyzwalająca myślenie nauka czytania i pisania. Na jej dorobek naukowy składają się liczne artykuły oraz siedem prac zwartych. Za swoją działalność naukową otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.