Wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Autorka wielu publikacji dla książek i nauczycieli. Współautorka 3 programów edukacyjnych i 6 pomocy dydaktycznych . Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola.