Szkolenia Batti Strauss

Absolwent kierunku wychowanie muzyczne w WSP w Kielcach, studium Carla Orffa Akademii Muzycznej w Warszawie, studiów podyplomowych w zakresie edukacji muzyczno-ruchowej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, stypendysta studiów podyplomowych Instytutu Orffa w Salzburgu. Pracuje w przedszkolach, szkołach podstawowych, współpracuje ze szkołami wyższymi. Był współautorem programów edukacyjnych w TVP Łódź. Prowadzi kursy doskonalące dla nauczycieli. Jest autorem pakietu edukacyjnego dla dzieci młodszych Muzyczne podróże Zebrusia.