Szkolenia Batti Strauss

Posiada doświadczenie w pracy jako nauczyciel rytmik w przedszkolu, a także z dziećmi w wieku 1-3 (zajęcia muzyczne i muzykoterapeutyczne). Pracuje jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej. Prowadzi muzykoterapię indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, a także muzykoterapię grupową z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła szkolenia w zakresie logorytmiki, aktywnego słuchania muzyki, a także pracy muzykoterapeutycznej.