Koordynator regionalny

mail: p.tomczak@target-szkolenia.p
tel. +48 664-365-830