Szkolenia dotyczące aspektów prawnych związanych z prowadzeniem różnych form działalności gospodarczej

Główny obszar działalności to obsługa spółek i grup kapitałowych, ich zakładanie, przekształcenia, restrukturyzacja, fuzje i przejęcia. Zapewnia zabezpieczenie interesów prawnych w dziedzinie firmowych informacji poufnych, ochrony danych osobowych, zakazu konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Drugi główny obszar specjalizacji to umowy gospodarcze, handlowe, o współpracy partnerów biznesowych. Bogate doświadczenie zdobył w sieci franczyzowej CHATA POLSKA, uczestnicząc w budowaniu jej struktury prawnej i rozwoju biznesu, oraz w sieci hurtowej FMCG. Negocjował umowy dystrybucyjne z największymi producentami żywności, z dostawcami obiektów komercyjnych jak ProLogis, Hillwood, Panattoni, z dostawcami i wdrożeniowcami IT klasy ERP, WMS, ECOD, EDI jak Comarch, Asseco, z bankami i ubezpieczycielami.
Podstawowa metoda pracy to poznanie specyfiki biznesu klienta przed sformułowaniem rozwiązań prawnych. Podejście do pracy to nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, ale głównie wsparcie klienta w osiąganiu celów biznesowych. Ostatnio brał udział w szkoleniu podatkowym dot. cen transferowych oraz w Startup Conference 2017: Israeli experience, cooperation opportunities. Stałe podnoszenie kwalifikacji to gwarancja wysokiej jakości usług.