Szkolenia NVC

Pedagogika, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie dzieci i dorosłych. Porozumienie bez Przemocy wg. M. Rosenberga, komunikacja w edukacji, edukacja zindywidualizowana, tutoring, kompetencje interpersonalne i społeczne, coaching uczenia się.
2013 – nadal: multiplikatorka projektu „Giraffentraum®” opartego na Porozumieniu bez Przemocy wg. M. Rosenberga,
2011 – nadal: warsztaty i szkolenia dla nauczycieli z zakresu Porozumienia bez Przemocy,
1995 – nadal: nauczyciel języka niemieckiego, tutor.

2005-2007: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji: studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia,
1995-2000: Uniwersytet Wrocławski: studia magisterskie na Wydział Filologiczny, kierunek Filologia Germańska.

Od roku 2011 jako trenerka Fundacji Kolegium Tutorów oraz od 2013 jako multiplikatorka projektu „Giraffentraum®” szkoli nauczycieli, wychowawców oraz rodziców z zakresu Porozumienia bez Przemocy wg. M. Rosenberga.