Początek 1 January 2018

Skuteczność metod mentoringowych, coachingowych i tutorskich nauczaniu i wychowaniu oraz kształtowaniu postaw proaktywnych i prorozwojowych

Szkolenie prowadzi: Joanna Piećko-Szopińska

Warto poddać refleksji, co się wokół nas zmienia i co zmienia się w szkołach? Metody oparte na indywidualnej relacji stają się i potrzebne i konieczne Nie bez przyczyny tutoring, coaching i mentoring, kiedy poznamy je bliżej, okazują się niezwykle skuteczne w wychowaniu i edukacji. Dla ucznia i szkoły niosą wiele korzyści . Tutoring i coaching cenne są dla tych placówek, które widzą potrzebę postawienia na budowanie relacji.

Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę i praktyczne narzędzia, jak można zastosować coaching w edukacji w pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach . Poszukają też możliwości, by stworzyć przestrzeń do zastosowania tych metod w celu pełnego rozwoju uczniów. Nauczyciele będą mieli okazję rozwinąć swoje zasoby, kompetencje, które potrzebne są w pracy metodami tutoringowymi i coachowymi.