Początek 1 February 2018

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu

Czas trwania:

24h

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z punktami spustowymi oraz metodami palpacji elementów układu ruchu. Nauczą się lokalizować i rozpoznawać istotne punkty spustowe na podstawie protokołu diagnostycznego opartego na funkcjonalnej i jakościowej ocenie narządu ruchu. Poznają techniki terapii Punktów Spustowych, ze szczególnym uwzględnieniem Techniki Pozycyjnego Rozluźniania (Positional Release Technique).

Program szkolenia
  Część teoretyczn
  • Definicja oraz fizjologiczne aspekty palpacji.
  • Wprowadzenie do terapii punktów spustowych (Trigger point F TrP).
  • Definicja TrP, geneza powstawania TrP.
  • Metody odnajdywania i terapii TrP (wady, zalety, przeciwwskazania).
  • Zasady technik Spray&Stretch, Suche Igłowanie, Kompresja Ischemiczna, Pozycyjne Rozluźnianie, KinesiologyTaping, MET i inne.
  • Cechy charakterystyczne mięśni z aktywnymi TrP.
  • Zależność elementów ciała człowieka – współdziałanie struktury i funkcji.
  • Układ mięśniowo – powięziowy i jego zaburzenia.
  • Szczególne miejsce powięzi w procesie zaburzeń mięśniowych i powięziowych.
  • Powiązania mięśniowo-powięziowe w ciele człowieka przykłady.
  • Manualna terapia punktów spustowych w oparciu o poznane zależności układu mięśniowego, powięziowego i szkieletowego – wybrane łańcuchy mięśniowo powięziowe.
  • Część praktycznaOcena wzrokowa pacjenta.
  • Trening zdolności palpacyjnych.
  • Elementy diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby pracy z pacjentem.
  • Odnajdywanie punktów spustowych (techniki wykorzystywane do szukania istotnych TrP).
  • Terapia z wykorzystaniem przykładowych sposobów uwalniania TrPs – (wybrane mięśnie okolicy głowy, szyi, okolicy kończyn górnych i przedniej części tułowiaPalpacja przykładowych mięśni – odnajdywanie TrPsTerapia z wykorzystaniem przykładowych sposobów uwalniania TrPs c.d. (wybrane mięśnie okolicy przedniej i tylnej części tułowia, miednicy i kończyn dolnych).
  • Synteza poznanych technik uwalniania TrP, a diagnostyka funkcjonalna pacjenta.Kliniczne możliwości wykorzystania technik uwalniania punktów spustowych.
Efekty:

Do uzupełnienia.