Początek 1 January 1970

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do przeprowadzenia samodzielnego procesu terapeutycznego, okreslenie procesów integracji sensorycznej i sposobów terapii dziecka, które mogłyby pomóc w minimalizowaniu zaobserwowanych decytów, realizacje zamierzonych działan przez prace z podopiecznym. Szkolenie ma charakter mieszany. Czesc praktyczna odbedzie sie w sali majacej odpowiednie wyposazenie do prowadzenia zajec SI. Czesc teoretyczna odbywac sie bedzie na platformie internetowej http://platforma.betrained.edu.pl/. Spotkania beda miały charakter synchronicznych połaczen pomiedzy prowadzacym, a uczestnikami (konta oznaczone imieniem i nazwiskiem uczestników).

Program szkolenia
 1. Rys historyczny, twórcy i główne założenia integracji sensorycznej
 2. Wprowadzenie do metodologii integracji sensorycznej
 3. Układ nerwowy człowieka – rozwój prawidłowy i powikłany, zaburzenia rozwoju ośrodków SI
 4. Anatomia, funkcjonowania i zaburzenia w fukcjonowaniu narządów zmysłów
 5. Fizjologiczne reakcje obronne organizm odruchy
 6. Pierwsze objawy nieprawidłowości rozwojowych
 7. Fizjologia vs patologia – wyprostne i zgięciowe reakcje posturalne, rola interakcji oko-ruch i ucho-ruch
 8. percepcja, orientacja w miejscu i czasie

 9. Jak „czuje” człowiek? Podstawy neurofizjologii
 10. Epidemiologia, geneza i patofizjologia zaburzeń integracji sensorycznej
 11. Charakterystyka najczęściej występujących zaburzeń
 12. Alarmujące objawy kliniczne
 13. Klasyfikacja zaburzeń obejmujących przetwarzanie sensoryczne
 14. Testy pozwalające ocenić rozwój dziecka
 15. Terapia szyta na miarę. Diagnoza i terapia SI w zależności od występujących zaburzeń
 16. Charakterystyka zaburzeń przedsionkowo proprioceptywno-motorycznych. Metody terapii
 17. Jak prawidłowo prowadzić ćwiczenia?
 18. Ćwiczenia usprawniające i normalizujące motorykę dużą i małą, percepcję, napięcie posturalne i wzorzec
  postawy, koordynację ruchową i czucie przestrzenne
 19. Współpraca w zakresie terapii z osobami z najbliższego otoczenia pacjenta
 20. Metoda SI, a terapia ręki. Terapia ręki w zakresie zdolności manualnej (również przygotowanie do grafomotoryki)
 21. Techniki hamowania i pobudzania ośrodkowego układu nerwowego
 22. Gry i zabawy wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami SI
 23. Funkcjonowanie sensoryczne dzieci z upośledzeniem umysłowym Metody SI, ich zastosowanie w diagnozie
  i w trakcie trwania procesu terapeutycznego dzieci
 24. Autyzm. Metody SI, ich zastosowanie w diagnozie i w trakcie trwania procesu terapeutycznego dzieci.
Forma realizacji
 1. Część teoretyczna: 20 godziny
 2. Część praktyczna: (warsztaty): 40 godzin.

Leave a comment