Początek 1 January 2018
Szkolenie prowadzi: Joanna Piećko-Szopińska

Kiedy nauczyciel wchodzi do klasy, by przeprowadzić lekcję wraz z uczniami, wchodzi w rolę lidera, przywódcy i ma do wyboru wachlarz stylów, którymi się posłuży w zależności od cech swoich podopiecznych. W pracy zespołowej, wśród innych nauczycieli, staje przed nim skrajnie inne zadanie oparte na grze drużynowej, na współpracy, której fundamentami są szacunek, staranność i dokładność, otwartość, skuteczna komunikacja i wzajemność.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jakich obszarach w myśl prawa oświatowego należy pracować zespołowo i dlaczego jest to cenne dla ich podopiecznych i ich samych. Nauczą się, jak organizować wspólną pracę opartą na cennych indywidualnych zasobach każdej osoby. Poznają wartość okazywania sobie wsparcia i sposoby budowania spójności oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w oparciu o poczucie jedności.