Początek 1 January 2018

Nauka kodowania dla nauczycieli edukacji przedszkolnej

Szkolenie prowadzi: Anna Skrzypczak

Myślenie komputacyjne jest obok czytania, pisania i liczenia kolejną alfabetyzacją, którą pokolenie żyjące w 21 wieku będzie kształcić od najmłodszych lat. Nauczanie podstaw programowania we wczesnych latach rozwoju nie tylko jest możliwe ale wręcz oczekiwane – zarówno przez rodziców jak i zarządzających oświatą. Pracownicy przedszkola powinni zdobyć umiejętności przekazywania dzieciom podstaw programowania podczas zabaw z wykorzystaniem różnych dostępnych na rynku pomocy. Prowadzenie zajęć z kodowania dla najmłodszych uatrakcyjnia również ofertę placówki przedszkolnej.

Uczestnicy szkolenia posiądą podstawową wiedzę na temat tego czym jest a czym nie jest programowanie. Dowiedzą się o sposobach nauki programowania najmłodszych. Będą potrafili obsługiwać różnego rodzaju roboty i wypróbować ich możliwości w praktycznym. Nauczą się jak prowadzić zajęcia z programowania i na co zwracać uwagę przy szkoleniu dzieci. Omówione szczegółowo scenariusze zajęć dostarczą im niezbędnego zaplecza do tego, by zajęcia były urozmaicone i aby nauce kodowania zawsze towarzyszyło zdobycie i doskonalenie innych kompetencji takich jak czytanie, pisanie liczenia i wiedza o otaczającym ich świecie.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Podczas części teoretycznej słuchacze poznają podstawowe pojęcia związane z programowaniem i dowiadują się jak ważną umiejętnością w dzisiejszych czasach staje się rozumienie języka maszyn. Przedstawiane są sposoby nauki kodowania i tworzenia algorytmów dla najmłodszych -zarówno te, które wykorzystują dostępne na rynku aplikacje oraz roboty jak i te, które nie wymagają dodatkowych urządzeń.

Część praktyczna to warsztaty, podczas których szkolone osoby pracują w grupach, mając do dyspozycji prezencyjne zestawy różnego rodzaju dostępnych na rynku robotów. Po zapoznaniu się z działaniem urządzenia i zawartością zestawu, uczestnicy uczą się programować robota tak by wykonywał on zadane polecenia. Kolejnym etapem szkolenia jest omówienie i przećwiczenie gotowych scenariuszy zajęć, podczas których przedszkolaki obok kompetencji związanych z kodowaniem nabywają i doskonalą umiejętności językowe, matematyczne, uczą się rozróżniać kolory, strony świata i poszerzają wiedzę o otaczającym ich świecie.
Uczestnicy zajęć uczą się także stosowania różnych metod grywalizacji, które z jednej strony uatrakcyjniają lekcje kodowania z drugiej zaś nagradzają najbardziej optymalne rozwiązania zadań utrwalając właściwe myślenie komputacyjne.